Вивчення впливу ряду природних і модифікованих полісахаридів на біодоступність і фармакокінетичний профіль нитазола при пероральному введенні кроликам

  • Л. В. Іванов Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • М. Т. Картель Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • О. В. Щербак Харківська державна зооветеринарна академія
  • В. Г. Кравченко Українська медична стоматологічна академія
Ключові слова: природні і модифіковані полісахариди, фармакокінетичний профіль, параметри фармакокінетики, методи спінових і флуоресцентних зондів

Анотація

Вивчено фармакокінетику нитазолу при пероральному введенні кроликам у вигляді суспензії або таблеток спільно з рядом природних і модифікованих полісахаридів. Отримані криві демонструють різноманітність фармакокінетичних профілів: для суспензії нітазолу з карбоксіметілкрахмалем спостерігається швидке всмоктування нітазолу (Tmax = 15 хв), концентрація нітазолу в плазмі на порядок вище, ніж для суспензії нітазолу з крохмалем, біодоступністю нітазолу 98 %, як при внутрішньовенному введенні; для суспензії нітазолу з діальдегідкрахмалем спостерігається швидке всмоктування нітазолу з Тmax = 1 год, поступова елімінації з Т0,5 = ~7 год, час утримання нітазолу в організмі MRT = ~11 год в порівнянні з 6 год для крохмалю, біодоступність становила 83,7 %; для суспензії нітазолу з хітозаном крива має вигляд плато, Tmax = 7 год, MRT = ~10 год. Біодоступність нітазолу з хітозаном становила 60,8 %; для суспензії нітазолу з альгінатом крива має Tmax = 2 год і біодоступність 57.3 %; крива для таблеток нітазолу з альгінатом має Tmax = 6 год і MRT = ~6,5 год, що вдвічі більше, ніж для суспензії нітазола з альгінатом. Було припущено, що це пояснюється переходом альгінату в кислому середовищі шлунка в водонерозчинною альгінову кислоту на поверхні таблеток, що заважає вивільненню нітазолу з таблеток. Методами спінових і флуоресцентних зондів показано, що на відміну від крохмалю і окисленої целюлози альгінат натрію здатний зв'язуватися з макромолекулою сироваткового альбуміну бика і мембраною ліпосом з
фосфатидилхолину, витісняючи спінові або флуоресцентні зонди з порожнини САБ і ліпідів мембран ліпосом. Вивчені природні і модифіковані полісахариди можуть бути використані в якості допоміжних речовин в лікарських препаратах з регульованим всмоктуванням.

Посилання

Boddohi S., Moore N., Johnson P.A., Kipper M.J. Polysaccharide-based polyelectrolyte complex nanoparticles from chitosan, heparin, and hyaluronan. Biomacromol. 2009. 10(6): 1402. https://doi.org/10.1021/bm801513e

Mi F.-L., Tan Y.-C., Liang H.-C. et. al. In vitro evaluation of a chitosan membrane cross-linked with genipin. J. Biomater. Sci., Polym. Ed. 2001. 12(8): 835. https://doi.org/10.1163/156856201753113051

Shi J., Liu X., Shang 3. Y., Cao S. Biomineralized polysaccharide alginate membrane for multi-responsive controlled drug delivery. J. Membrane Sci. 2010. 352(1): 262. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2010.02.026

Chen T.W., Chang S.J., Niu G.C.-C., Hsu Y.T., Kuo S.M. Alginatecoated chitosan membrane for guided tissue regeneration. J. Appl. Polym. Sci. 2006. 102(5): 4528. https://doi.org/10.1002/app.24945

George M., Abraham T.E. Polyionic hydrocolloids for the intestinal delivery of protein drugs: alginate and chitosan - a review. J. Controlled Release. 2006. 114(1): 1. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2006.04.017

Luo Y., Wang Q. Recent development of chitosan-based polyelectrolyte complexes with natural polysaccharides for drug delivery. Int. J. Biol. Macromol. 2014. 64: 353. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2013.12.017

Sxther H.V., Holme H.K., Maurstad G. et. al. Polyelectrolyte complex formation using alginate and chitosan. Carbohydr. Polym. 2008. 74(4): 813. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2008.04.048

Liu H.J., Li P., Wei Q. Magnetic N-succinyl chitosan/alginate beads for carbamazepine delivery. Drug Dev. Ind. Pharm. 2010. 36(11): 1286. https://doi.org/10.3109/03639041003758689

Zhang Y., Wei W., Lv P. et. al. Preparation and evaluation of alginate-chitosan microspheres for oral delivery of insulin. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2011. 77(1): 11. https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2010.09.016

Das R.K., Kasoju N., Bora U. Encapsulation of curcumin in alginate-chitosan-pluronic composite nanoparticles for delivery to cancer cells. Nanotech. Biol. Med. 2010. 6(1): 153. https://doi.org/10.1016/j.nano.2009.05.009

Assaad E., Mateescu M.A. The influence of protonation ratio on properties of carboxymethyl starch excipient at various substitution degrees: Structural insights and drug release kinetics. Int. J. Pharm. 2010. 394(1): 75. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2010.04.037

Friciu M.M., Canh Le T., Ispas-Szabo P., Mateescu M.A. Carboxymethyl starch and lecithin complex as matrix for targeted drug delivery: I. Monolithic Mesalamine forms for colon delivery. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2013. 85(3): 521. https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2013.03.007

Calinescu C., Nadeau É., Mulhbacher J., Fairbrother J.M., Mateescu M.A. Carboxymethyl high amylose starch for F4 fimbriae gastro-resistant oral formulation. Int. J. Pharm. 2007. 343(1): 18. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2007.04.017

Vladimirov Yu.A., Dobretsov G.E. Fluorescent probes in the study of biological membranes. M.: Science. 1980. 320. [in Russian].

Ivanov L.V., Orlova I.N. Biopharmaceutical studies aimed at optimizing the composition, properties and routes of administration of drugs. In Sat. "Technology and standardization of drugs." 2000. 2: 558. [in Russian].

Pat. 60-137902 Masayoshi U., Kietaka K., Isihiko Y. et al. Production of dialdehyde starch. 1985. [in Russian].

Georgievsky V.P., Oridorog V.A., Novik I.I. et al. The creation of new auxiliary chemical and pharmaceutical substances and medical devices. Farmakom. 1998. 6: 25. [in Russian].

Ivanov L.V., Cartel N.T. Characterization of the rheological properties of the surface of nanobioobjects by the method of spin probes. Surface. 2012. 4(19): 334. [in Russian].

Sergeev P.V. Biochemical pharmacology. M.: Higher. School. 1982. 343. [in Russian].

Seale R. Alginates // Carbohydr. Res. 1982. 110: 101. https://doi.org/10.1016/0008-6215(82)85029-5

Pat. 6190692 Bussetti C., Crimella T. Time-specific controlled releas capsule formulations and method of preparing same. 2001. [in Russian].

Опубліковано
2019-10-30
Як цитувати
Іванов, Л. В., Картель, М. Т., Щербак, О. В., & Кравченко, В. Г. (2019). Вивчення впливу ряду природних і модифікованих полісахаридів на біодоступність і фармакокінетичний профіль нитазола при пероральному введенні кроликам. Поверхня, (11(26), 566-576. https://doi.org/10.15407/Surface.2019.11.566
Розділ
Медико-біологічні проблеми поверхні