Розчинность водню у металах та їх сплавах

 • Ан.Д. Золотаренко Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України / Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
 • Ол.Д. Золотаренко Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України / Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
 • 3.А. Матисіна Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
 • Н.Є. Аханова Казахстансько-Британський технічний університет (КБТУ) / Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі
 • М. Уалханова Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі
 • Д.В. Щур Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України / Інститут прикладної фізики НАН України
 • M. T. Габдуллін Казахстансько-Британський технічний університет (КБТУ)
 • О.Д. Золотаренко Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
 • О.П. Рудакова Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
 • М.В. Чимбай Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
 • О.А. Каменецька Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
 • Н.А. Швачко Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України / Київський національний університет будівництва і архітектури
 • Ю.І. Жирко Інститут прикладної фізики НАН України
Ключові слова: розчинність, домішки, твердий розчин, легування, багатокомпонентність, порядок-безлад, сплави, метали, молекулярний водень

Анотація

Оглядовий матеріал розкриває питання щодо впливу домішок на фізичні властивості сплавів, а також про роль газів в процесах у сплавах. Встановлено, що наявність водню впливає на дифузію у сплавах, а гази значно впливають на термоелектрорушійну силу металів.

У роботі подан опис ефекту додавання третього елементу до бінарних систем, що може розширювати або звужувати область існування впорядкованої фази. Наведені приклади додавання домішки ванадію або молібдену в сплав заліза та хрому, що підвищує температуру впорядкування.

Виявлено, що гази можуть значно впливати на термоелектрорушійну силу металів та підвищувати твердість і зменшувати їх пластичність, а також викликати їхню хрупкість та розшарування. Показано, що водень (Н2) у сплавах (наприклад, у Fe-Ni та Au-Cu) впливає на дифузію та процеси атомного впорядкування. Також, мала концентрація водню, як домішки може змінювати електроопір сплавів (наприклад, у сплаві Pd-Au). Зазначено, що додавання третього елементу до бінарних систем може змінювати діаграму стану, що необхідно враховувати при вирішенні завдань з режимів термічної обробки сплавів, визначення умов фазової рівноваги і т.д.

У роботі розглянута залежність розчинності водню від температури в чистих металах (Cu, Fe та Al) та паказана її залежність у сплавах від концентрації домішкових металів, а також показана температурна залежність розчинності водню у сплавах Fe-V.

Вивчено зсув густини станів при різному розподілі домішкових атомів у сплаві при системі порядок-безлад, а також досліджена залежність густини станів неупорядкованих та впорядкованих твердих розчинів.

Вказана залежность відносної розчинності атомів, які впроваджуються в пори сплавів з ГЦК структурою (типу Cu3Au), з урахуванням розчинність від параметра χ, пропорційного мірі дальнього порядку в октаедричних та тетраедричних порах сплавів. Розглянута залежності відносної розчинності впроваджених атомів в октаедричних порах сплавів з ОЦК структурою (типу CuZn та Fe3Al).

Побудовані графіки залежності концентрації розчинених атомів домішок, від міри порядку для сплавів заміщення з ОЦК решіткою, де коефіцієнт М2 впровадженний не залежить від міри порядку.

Також вивчений вплив тиску на міру дальнього порядку, де його ступінь зменшується або збільшується, чи зменшується, а потім збільшується та навпаки (фазовий перехід порядок-безлад).

Не меньш важливим результатом є отримані залежності розчинності (с) від тиску (Р) в невпорядкованих та впорядкованих сплавах.

Посилання

1. Baglyuk, G.A., Ivasyshyn, O.M., Stasyuk, O.O., Savvakin, D.G. Sintered metals and alloys: The effect of charge component composition on the structure and properties of titanium matrix sintered composites with high-modulus compounds. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2017. 56(1-2): 59. https://doi.org/10.1007/s11106-017-9870-z

2. Brodnikovskii D.N., Lugovoi N.I., Brodnikovskii N.P., Slyunyaev V.N., Kuz'menko N.N., Vasil'ev A.D., Firstov S.A. Powder metallurgy production of Ti-5.4 wt.% Si Alloy. II. Structure and Strength of the Sintered Material. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2014. 52: 539. https://doi.org/10.1007/s11106-014-9557-7

3. Abdullin K.A., Gabdullin M.T., Gritsenko L.V., Ismailov D.V., Kalkozova Z.K., Kumekov S.E., Mukash Z.O., Sazonov A.Y., Terukov E.I. Electrical, optical, and photoluminescence properties of ZnO films subjected to thermal annealing and treatment in hydrogen plasma. Semiconductors. 2016. 50(8): 1010. https://doi.org/10.1134/S1063782616080029

4. Baglyuk G.A., Sosnovskii L.A., Volfman V.I. Effect of carbon content on the properties of sintered steels doped with manganese and copper. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2011. 50(3-4): 189. https://doi.org/10.1007/s11106-011-9317-x

5. Matvienko Y., Rud A., Polishchuk S., Zagorodniy Y., Rud N., Trachevski V. Effect of graphite additives on solid-state reactions in eutectic Al-Cu powder mixtures during high-energy ball milling. Applied Nanoscience. 2020. 10(8): 2803. https://doi.org/10.1007/s13204-019-01086-2

6. Baglyuk G.A., Tolochin A.I., Tolochina A.V., Yakovenko R.V., Gripachevckii A.N., Golovkova M.E. Effect of Process Conditions on the Structure and Properties of the Hot-Forged Fe3Al Intermetallic Alloy. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2016. 55(5-6): 297. https://doi.org/10.1007/s11106-016-9805-0

7. Havryliuk O.O., Semchuk O.Y. Formation of periodic structures on the solid surface under laser irradiation. Ukrainian Journal of Physics. 2017. 62(1): 20. https://doi.org/10.15407/ujpe62.01.0020

 

8. Khomenko E.V., Baglyuk G.A., Minakova R.V. Effect of deformation processing on the properties of Cu-50% Cr composite. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2009. 48(3-4): 211.

https://doi.org/10.1007/s11106-009-9108-9

9. Mostovshchikov A.V., Ilyin A.P., Zabrodina I.K., Root L.O., Ismailov D.V. Measuring the changes in copper nanopowder conductivity during heating as a method for diagnosing its thermal stability. Key Engineering Materials. 2018. 769: 146. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.769.146

10. Sizonenko O.N., Baglyuk G.A., Taftai E.I., Zaichenko A.D., Lipyan E.V., Torpakov A.S., Zhdanov A.A., Pristash N.S. Dispersion and carburization of titanium powders by electric discharge. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2013. 52(5-6): 247. https://doi.org/10.1007/s11106-013-9520-z

11. Baglyuk G.A., Napara-Volgina S.G., Vol'Fman V.I., Mamonova A.A., Pyatachuk S.G. Thermal synthesis of Fe-B 4C powder master alloys. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2009. 48(7-8): 381. https://doi.org/10.1007/s11106-009-9156-1

12. Gun'ko V.M., Turov V.V., Pakhlov E.M., Matkovsky A.K., Krupska T.V., Kartel M.T., Charmas B. Blends of amorphous/crystalline nanoalumina and hydrophobic amorphous nanosilica. Journal of Non-Crystalline Solids. 2018. 500: 351. https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2018.08.020

13. Brodnikovska I., Khomenkova L., Korsunska N., Polishchuk Yu., Brychevskyi M., Brodnikovskyi Ye., Brodnikovskyi D., Polishko I., Vasylyev O. The investigation of 10Sc1CeSZ structure transformation and ionic conductivity. Materials Today: Proceedings. 2022. 50(1): 487. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.11.299

14. Biliuk A.A., Semchuk O.Y., Havryliuk O.O. Width of the surface plasmon resonance line in spherical metal nanoparticles. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. 2020. 23(3): 308. https://doi.org/10.15407/spqeo23.03.308

15. Baglyuk G.A., Terekhov V.N., Ternovoi Y.F. Structure and properties of powder austenitic die steels. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2006. 45(7-8): 317. https://doi.org/10.1007/s11106-006-0083-0

16. Brodnikovska I., Korsunska N., Khomenkova L., Polishchuk Yu., Lavoryk S, Brychevskyi M., Brodnikovskyi Y., Vasylyev O. Grains, grain boundaries and total ionic conductivity of 10Sc1CeSZ and 8YSZ solid electrolytes affected by crystalline structure and dopant content. Materials Today: Proceedings. 2019. 6(2): 79. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.078

17. Nastasiienko N., Palianytsia B., Kartel M., Larsson M., Kulik T. Thermal transformation of caffeic acid on the nanoceria surface studied by temperature programmed desorption mass-spectrometry, thermogravimetric analysis and ft-ir spectroscopy. Colloids and Interfaces. 2019. 3(1): 34. https://doi.org/10.3390/colloids3010034

18. Тоlochyn О.І., Baglyuk G.А., Tolochyna O.V., Evych Y.І., Podrezov Y.M., Molchanovska H.M. Structure and Physicomechanical Properties of the Fe3Al Intermetallic Compound Obtained by Impact Hot Compaction. Materials Science. 2021. 56(4): 499. https://doi.org/10.1007/s11003-021-00456-y

19. Semchuk O.Y., Biliuk A.A., Havryliuk O.O. The Kinetic Theory of the Width of Surface Plasmon Resonance Line in Metal Nanoparticles. Springer Proceedings in Physics. 2021. 264: 3. https://doi.org/10.1016/j.apsadv.2021.100057

20. Brodnikovskii D.N., Lugovoi N.I., Brodnikovskii N.P., Slyunyaev V.N., Kulak L.D., Vasil'ev A.D., Firstov S.A. Powder metallurgy production of Ti-5.4 wt.% Si alloy. I. Simulating the formation of powder particles by centrifugal atomization. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2013. 52: 409. https://doi.org/10.1007/s11106-013-9541-7

21. Biliuk A.A., Semchuk O.Y., Havryliuk O.O. Kinetic theory of absorption of ultrashort laser pulses by ensembles of metallic nanoparticles under conditions of surface plasmon resonance. Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni. 2022. 13(2): 556. https://doi.org/10.15407/hftp13.02.190

22. Ilyin A.P., Mostovshchikov A.V., Root L.O., Zmanovskiy S.V., Ismailov D.V., Ruzieva G.U. Effect of beta-radiation exposure on the parameters of aluminum micropowders activity. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, Geo Assets Engineering. 2019. 330(8): 87.

23. Karachevtseva L., Kartel M., Kladko V., Gudymenko O., Bo W., Bratus V., Lytvynenko O., Onyshchenko V., Stronska O. Functionalization of 2D macroporous silicon under the high-pressure oxidation. Applied Surface Science. 2018. 434: 142.

https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.10.029

24. Brodnikovska I., Brychevskyia M., Brodnikovskyi Y., Brodnikovskyi D., Vasylyev O., Smirnova A. Joint impedance spectroscopy and fractography data analysis of ceria doped scandia stabilized zirconia solid electrolyte modified by powder types and sintering temperature. French-Ukrainian Journal of Chemistry. 2018. 6(1): 128. https://doi.org/10.17721/fujcV6I1P128-141

25. Baglyuk G.A., Poznyak L.A. The sintering of powder metallurgy high-speed steel with activating additions. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2002. 41(7-8): 366. https://doi.org/10.1023/A:1021113025628

26. Brodnikovsky D.N., Golovash A.V., Tkachenko S.V., Okun I.Yu., Kuz'menko N.N., Firstov S.A. Influence of rigid particles of silicide on character of deformation of alloys on the base of a titanium at the high temperatures. Metallofizika i noveishie tekhnologii. 2006. 28: 165.

27. Baglyuk G.A., Poznyak L.A. Sintered wear-resistant iron-based materials. I. Materials fabricated by sintering and impregnation. Poroshkovaya Metallurgiya. 2001. 1-2: 44.

28. Zaginaichenko S.Y., Lysenko E.A., Golovchenko T.N., Javadov N.F. The forming peculiarities of C60 molecule. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. 2008. PartF2: 5.

29. Zolotarenko O.D., Rudakova O.P., Akhanova N.E., Zolotarenko An.D., Shchur D.V., Matisina Z.A., Gabdullin M.T., Ualkhanova M., Gavrilyuk N. .A., Zolotarenko O.D., Chimbay M.V., Zagorulko I.V. Comparative analysis of products in the synthesis of fullerenes and carbon nanostructures with vicarious graphite grade EGSP and MPG-7. Nanosystems, nanomaterials, nanotechnologies. 2022. 20(3): 725. [Ukrainian]

30. Gun'ko V.M., Turov V.V., Zarko V.I., Prykhod'Ko G.P., Krupska T.V., Golovan A.P., Skubiszewska-Zięba J., Charmas B., Kartel M.T. Unusual interfacial phenomena at a surface of fullerite and carbon nanotubes. Chemical Physics. 2015. 459: 172. https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2015.08.016

31. Nishchenko M.M., Likhtorovich S.P., Dubovoy A.G., Rashevskaya T.A. Positron annihilation in C60 fullerites and fullerene-like nanovoids. Carbon . 2003. 41(7): 1381. https://doi.org/10.1016/S0008-6223(03)00065-4

32. Lad'yanov V.I., Nikonova R.M., Larionova N.S., Aksenova V.V., Mukhgalin V.V., Rud' A.D. Deformation-induced changes in the structure of fullerites C60/70 during their mechanical activation. Physics of the Solid State. 2013. 55(6):1319. https://doi.org/10.1134/S1063783413060206

33. Matysina Z. A., Zolotarenko Ol. D., Rudakova O. P., Akhanova N. Y., Pomytkin A. P., Zolotarenko An. D., Shchur D. V., Gabdullin M. T., Ualkhanova M., Gavrylyuk N. A., Zolotarenko A. D., Chymbai M. V., Zagorulko I. V. Iron in Endometallofullerenes. Prog. Phys. Met. 2022. 23(3): 510.

34. Kartel M.T., Voitko K.V., Grebelna Y.V., Zhuravskyi S.V., Ivanenko K.O., Kulyk T.V., Makhno S.M., Sementsov Y.I. Changes in the structure and properties of graphene oxide surfaces during reduction and modification. Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni. 2022. 13(2): 179. https://doi.org/10.15407/hftp13.02.179

35. Rud A.D., Kiryan I.M. Quantitative analysis of the local atomic structure in disordered carbon. Journal of Non-Crystalline Solids. 2014. 386: 1. https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2013.11.010

36. Sementsov Yu.I., Cherniuk O.А., Zhuravskyi S.V., Bo W., Voitko K.V., Bakalinska O.M., Kartel M.T. Synthesis and catalytic properties of nitrogen-containing carbon nanotubes. Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni. 2021. 12(2): 135. https://doi.org/10.15407/hftp12.02.135

37. Barany S., Kartel' N., Meszaros R. Electrokinetic potential of multilayer carbon nanotubes in aqueous solutions of electrolytes and surfactants. Colloid Journal. 2014. 76(5): 509. https://doi.org/10.1134/S1061933X14050020

38. Schur D.V., Dubovoy A.G., Zaginaichenko S.Yu., Adejev V.M., Kotko A.V., Bogolepov V.A., Savenko A.F., Zolotarenko A.D., Firstov S.A., Skorokhod V.V. Synthesis of carbon nanostructures in gaseous and liquid medium. NATO Security through Science Series A: Chemistry and Biology. 2007: 199. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5514-0_25

39. Zaginaichenko S.Y., Matysina Z.A. The peculiarities of carbon interaction with catalysts during the synthesis of carbon nanomaterials. Carbon. 2003. 41(7): 1349. https://doi.org/10.1016/S0008-6223(03)00059-9

40. Boguslavskii L.Z., Rud' A.D., Kir'yan I.M., Nazarova N.S., Vinnichenko D.V. Properties of carbon nanomaterials produced from gaseous raw materials using high-frequency electrodischarge processing. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2015. 51(2): 105. https://doi.org/10.3103/S1068375515020027

41. Matysina Z. A., Zolotarenko Ol. D., Ualkhanova M., Rudakova O. P., Akhanova N. Y., Zolotarenko An. D., Shchur D. V., Gabdullin M. T., Gavrylyuk N. A., Zolotarenko O.D., Chymbai M. V., Zagorulko I. V. Electric Arc Methods to Synthesize Carbon Nanostructures. Prog. Phys. Met. 2022. 23(3): 528.

42. Yakymchuk O.M., Perepelytsina O.M., Rud A.D., Kirian I.M., Sydorenko M.V. Impact of carbon nanomaterials on the formation of multicellular spheroids by tumor cells. Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science. 2014. 211(12): 2778. https://doi.org/10.1002/pssa.201431358

43. Kartel N.T., Gerasimenko N.V., Tsyba N.N., Nikolaichuk A.D., Kovtun G.A. Synthesis and study of carbon sorbent prepared from polyethylene terephthalate. Russian Journal of Applied Chemistry. 2001. 74(10): 765. https://doi.org/10.1023/A:1014894211046

44. Zolotarenko Ol. D, Ualkhanova M.N., Rudakova E.P., Akhanova N.Y., Zolotarenko An. D., Shchur D.V., Gabdullin M.T., Gavrylyuk N.A., Zolotarenko A.D., Chymbai M.V., Zagorulko I.V., Havryliuk O.O. Advantages and disadvantages of electric arc methods for the synthesis of carbon nanostructures. Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni. 2022. 13(2): 209. [in Ukrainian]

45. Oreshkin V.I., Chaikovskii S.A., Labetskaya N.A., Ivanov Y.F., Khishchenko K.V., Levashov P.R., Kuskova N.I., Rud' A.D. Phase transformations of carbon under extreme energy action. Technical Physics. 2012. 57(2): 198. https://doi.org/10.1134/S106378421202017X

46. Rud A.D., Lakhnik A.M., Mikhailova S.S., Karban O.V., Surnin D.V., Gilmutdinov F.Z. Structure of Mg-C nanocomposites produced by mechano-chemical synthesis. Journal of Alloys and Compounds. 2011. 509 (SUPPL. 2): S592. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2010.10.155

47. Zolotarenko O. D., Rudakova E. P., Zolotarenko A. D., Akhanova N. Y., Ualkhanova M. N., Shchur D. V., Gabdullin M. T., Gavrylyuk N. A., Myronenko T. V., Zolotarenko A. D., Chymbai M. V., Zagorulko I.V., Tarasenko Yu. O., Havryliuk O. O. Platinum-containing carbon nanostructures for the creation of electrically conductive ceramics using 3D printing of CJP technology. Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni. 2022. 13(3): 259. [in Ukrainian].

48. Zolotarenko Ol.D., Rudakova E.P., Akhanova N.Y., Zolotarenko An.D., Shchur D.V., Gabdullin M.T., Ualkhanova M., Sultangazina М., Gavrylyuk N.A., Chymbai M.V., Zolotarenko A.D., Zagorulko I.V., Tarasenko Yu.O. Plasmochemical Synthesis of Platinum-Containing Carbon Nanostructures Suitable for CJP 3D-Printing. Metallofiz. NoveishieTekhnol. 2022. 44(3): 343.

49. Zolotarenko Ol.D., Rudakova E.P., Akhanova N.Y., Zolotarenko An.D., Shchur D.V., Gabdullin M.T., Ualkhanova M., Gavrylyuk N.A., Chymbai M.V., Myronenko T.V., Zagorulko I.V., Zolotarenko A.D., Havryliuk O.O. Electrically conductive composites based on TiO2 and carbon nanostructures manufactured using 3D printing of CJP technology. Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni. 2022. 13(4): 415.

50. Zolotarenko Ol. D., Rudakova E. P., Akhanova N. Y., Zolotarenko An. D., Shchur D. V., Gabdullin M. T., Ualkhanova M., Gavrylyuk N. A., Chymbai M. V., Yu. O. Tarasenko, Zagorulko I. V., Zolotarenko A. D. Electric Conductive Composites Based on Metal Oxides and Carbon Nanostructures. Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 2021. 43(10): 1417. [in Ukrainian]

51. Pylypova O., Havryliuk O., Antonin S., Evtukh A., Skryshevsky V., Ivanov I., Shmahlii S. Influence of nanostructure geometry on light trapping in solar cells. Applied Nanoscience. 2022. 12(3): 769. https://doi.org/10.1007/s13204-021-01699-6

52. Semchuk O.Y., Biliuk A.A., Havryliuk O.O., Biliuk A.I. Kinetic theory of electroconductivity of metal nanoparticles in the condition of surface plasmon resonance. Applied Surface Science Advances. 2021. 3: 100057. https://doi.org/10.1016/j.apsadv.2021.100057

53. Havryliuk O.O., Evtukh A.A., Pylypova O.V., Semchuk O.Y., Ivanov I.I., Zabolotnyi V.F. Plasmonic enhancement of light to improve the parameters of solar cells. Applied Nanoscience. 2020. 10(12): 4759. https://doi.org/10.1007/s13204-020-01299-w

54. Stavitskaya S.S., Mironyuk T.I., Kartel' N.T., Strelko V.V. Sorption characteristics of "food fibers" in secondary products of processing of vegetable raw materials. Russian Journal of Applied Chemistry. 2001. 74(4): 592. https://doi.org/10.1023/A:1012706531317

55. Gun'ko V.M., Turov V.V., Krupska T.V., Pakhlov E.M. Behavior of water and methane bound to hydrophilic and hydrophobic nanosilicas and their mixture. Chemical Physics Letters. 2017. 690: 25. https://doi.org/10.1016/j.cplett.2017.10.039

56. Zakutevskii O.I., Psareva T.S., Strelko V.V., Kartel' N.T. Sorption of U(VI) from aqueous solutions with carbon sorbents. Radiochemistry. 2007. 49(1): 67. https://doi.org/10.1134/S1066362207010110

57. Protsak I., Gun'ko V.M., Turov V.V., Krupska T.V., Pakhlov E.M., Zhang D., Dong W., Le Z. Nanostructured polymethylsiloxane/fumed silica blends. Materials. 2019. 12(15): 2409. https://doi.org/10.3390/ma12152409

58. Kartel M., Galysh V. New composite sorbents for caesium and strontium ions sorption. Chemistry Journal of Moldova. 2017. 12(1): 37. https://doi.org/10.19261/cjm.2017.401

59. Gun'ko V.M., Turov V.V., Protsak I.S., Krupska T.V., Pakhlov E.M., Tsapko M.D. Effects of pre-adsorbed water on methane adsorption onto blends with hydrophobic and hydrophilic nanosilicas. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2019. 570: 471. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2019.03.056

60. Galysh V., Sevastyanova O., Кartel M., Lindström M.E., Gornikov Y. Impact of ferrocyanide salts on the thermo-oxidative degradation of lignocellulosic sorbents. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2017. 128(2): 1019. https://doi.org/10.1007/s10973-016-5984-7

61. Turov V.V., Gun'ko V.M., Krupska T.V., Borysenko M.V., Kartel M.T. Interfacial behavior of polar and nonpolar frozen/unfrozen liquids interacting with hydrophilic and hydrophobic nanosilicas alone and in blends. Journal of Colloid and Interface Science. 2021. 588: 70. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2020.12.065

62. Gabdullin M.T., Khamitova K.K., Ismailov D.V., Sultangazina M.N., Kerimbekov D.S., Yegemova S.S., Chernoshtan A., Schur D.V. Use of nanostructured materials for the sorption of heavy metals ions. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. 511(1): 12044. https://doi.org/10.1088/1757-899X/511/1/012044

63. Sementsov Yu.I., Prikhod'Ko G.P., Melezhik A.V., Aleksyeyeva T.A., Kartel M.T. Physicochemical properties and biocompatibility of polymer/carbon nanotubes composites. Nanomaterials and Supramolecular Structures: Physics, Chemistry, and Applications. 2010: 347. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2309-4_27

64. Gun'ko V.M., Lupascu T., Krupska T.V., Golovan A.P., Pakhlov E.M., Turov V.V. Influence of tannin on aqueous layers at a surface of hydrophilic and hydrophobic nanosilicas. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2017. 531: 9. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2017.07.084

65. Khamitova K.K., Kayupov B.A., Yegemova S.S., Gabdullin M.T., Abdullin Kh.A., Ismailov D.V., Kerimbekov D.S. The use of fullerenes as a biologically active molecule. International Journal of Nanotechnology. 2019. 16(1-3): 100. https://doi.org/10.1504/IJNT.2019.102396

66. Gun'ko V.M., Turov V.V., Krupska T.V., Tsapko M.D. Interactions of human serum albumin with doxorubicin in different media. Chemical Physics. 2017. 483-484: 26. https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2016.11.007

67. Gun'ko V.M., Turov V.V., Krupska T.V., Protsak I.S., Borysenko M.V., Pakhlov E.M. Polymethylsiloxane alone and in composition with nanosilica under various conditions. Journal of Colloid and Interface Science. 2019. 541: 213. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2019.01.102

68. Krupska T.V., Turova A.A., Un'Ko V.M., Turov V.V. Influence of highly dispersed materials on physiological activity of yeast cells. Biopolymers and Cell. 2009. 25(4): 290. https://doi.org/10.7124/bc.0007E8

69. Tkachenko S., Brodnikovskyi D., Cizek J. Komarov P., Brodnikovskyi Ye., Tymoshenko Ya., Csaki S., Pinchuk M., Vasylyev O., Čelko L., Gadzyra M., Chraska T. Novel Ti-Si-C composites for SOFC interconnect materials: Produc-tion optimization. Ceramics International. 2022. 48(19(A)): 27785. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.06.08

70. Podhurska V., Brodnikovskyi D., Vasyliv B., Gadzyra M., Tkachenko S., Čelko L., Ostash O., Brodnikovska I., Brodnikovskyi Ye., Vasylyev O. Ti-Si-C in-situ composite as a potencial material for lightweight SOFC interconnects. Promising materials and processes in applied electrochemistry. KNUTD. 2020: 54.

71. Brodnikovskyi Y., McDonald N., Polishko I., Brodnikovskyi D., Brodnikovska I., Brychevskyi M., Kovalenko L., Vasylyev O., Belous A., Steinberger-Wilckens R. Properties of 10Sc1CeSZ-3.5 YSZ (33-, 40-, 50-wt.%) composite ceramics for SOFC application. Materials Today: Proceedings. 2019. 6: 26. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.071

72. Polishko I., Ivanchenko S., Horda R., Brodnikovskyi Ye., Lysunenko N., Kovalenko L. Tape casted SOFC based on Ukrainian 8YSZ powder. Materials Today: Proceedings. 2019. 6(2): 237. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.100

73. Savenko A.F., Bogolepov V.A., Meleshevich K.A., Zaginaichenko S.Yu., Lototsky M.V., Pishuk V.K., Teslenko L.O., Skorokhod V.V. Structural and methodical features of the installation for the investigations of hydrogen-sorption characteristics of carbon nanomaterials and their composites. NATO Security through Science Series A: Chemistry and Biology. 2007: 365. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5514-0_47

74. Zaginaichenko S., Nejat Veziroglu T. Peculiarities of hydrogenation of pentatomic carbon molecules in the frame of fullerene molecule C60. International Journal of Hydrogen Energy. 2008. 33(13): 3330. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2008.03.064

75. Zaginaichenko S.Yu., Veziroglu T.N., Lototsky M.V., Bogolepov V.A., Savenko A.F. Experimental set-up for investigations of hydrogen-sorption characteristics of carbon nanomaterials. International Journal of Hydrogen Energy. 2016. 41(1): 401. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.08.087

76. Lakhnik A.M., Kirian I.M., Rud A.D. The Mg/MAX-phase composite for hydrogen storage. International Journal of Hydrogen Energy. 2022. 47(11): 7274. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.02.081

77. Schur D.V., Zaginaichenko S.Y., Savenko A.F., Bogolepov V.A., Anikina N.S., Zolotarenko A.D., Matysina Z.A., Veziroglu T.N., Skryabina N.E. Hydrogenation of fullerite C60 in gaseous phase. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. 2011. 2: 87. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0899-0_7

78. Bogolepov V.A., Veziroglu A., Zaginaichenko S.Y., Savenko A.F., Meleshevich K.A. Selection of the hydrogen-sorbing material for hydrogen accumulators. International Journal of Hydrogen Energy. 2016. 41(3): 1811. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.10.011

79. Shchur D.V., Zaginaichenko S.Y., Veziroglu A., Veziroglu T.N., Gavrylyuk N.A., Zolotarenko A.D., Gabdullin M.T., Ramazanov T.S., Zolotarenko A.D., Zolotarenko A.D. Prospects of Producing Hydrogen-Ammonia Fuel Based on Lithium Aluminum Amide. Russian Physics Journal. 2021. 64(1): 89. https://doi.org/10.1007/s11182-021-02304-7

80. Matysina Z.A. Phase transformations α → β → γ → δ → ε in titanium hydride tihx with increase in hydrogen сoncentration. Russian Physics Journal. 2001. 44(11): 1237. https://doi.org/10.1023/A:1015318110874

81. Trefilov V.I., Pishuk V.K., Zaginaichenko S.Yu., Choba A.V., Nagornaya N.R. Solar furnaces for scientific and technological investigation. Renewable energy. 1999. 16(1-4): 757. https://doi.org/10.1016/S0960-1481(98)00273-0

82. Lyashenko A.A., Adejev V.M., Voitovich V.B., Zaginaichenko S.Yu. Niobium as a construction material for a hydrogen energy system. International Journal of Hydrogen Energy. 1995. 20(5): 405. https://doi.org/10.1016/0360-3199(94)00077-D

83. Lavrenko V.A., Adejev V.M., Kirjakova I.E. Studies of the hydride formation mechanism in metals. International Journal of Hydrogen Energy. 1994. 19(3): 265. https://doi.org/10.1016/0360-3199(94)90096-5

84. Matysina Z.A., Gavrylyuk N.A., Kartel M., Veziroglu A., Veziroglu T.N., Pomytkin A.P., Schur D.V., Ramazanov T.S., Gabdullin M.T., Zolotarenko A.D., Zolotarenko A.D., Shvachko N.A. Hydrogen sorption properties of new magnesium intermetallic compounds with MgSnCu4 type structure. International Journal of Hydrogen Energy. 2021. 46(50): 25520. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.05.069

85. Matysina Z.A., Pogorelova O.S., Zaginaichenko S.Yu. The surface energy of crystalline CuZn and FeAl alloys. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 1995. 56(1): 9. https://doi.org/10.1016/0022-3697(94)00106-5

86. Rud A.D., Schmidt U., Zelinska G.M., Lakhnik A.M., Kolbasov G.Ya., Danilov M.O. Atomic structure and hydrogen storage properties of amorphous-quasicrystalline Zr-Cu-Ni-Al melt-spun ribbons. Journal of Non-Crystalline Solids. 2007. 353(32-40): 3434. https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2007.05.095

87. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Yu. Hydrogen solubility in alloys under pressure. International Journal of Hydrogen Energy. 1996. 21(11-12): 1085. https://doi.org/10.1016/S0360-3199(96)00050-X

88. Zaginaichenko S.Yu., Matysina Z.A., Smityukh I., Pishuk V.K. Hydrogen in lanthan-nickel storage alloys. Journal of Alloys and Compounds. 2002. 330-332: 70. https://doi.org/10.1016/S0925-8388(01)01661-9

89. Lytvynenko Yu.M. Utilization the concentrated solar energy for process of deformation of sheet metal. Renewable Energy. 1999. 16(1-4): 753. https://doi.org/10.1016/S0960-1481(98)00272-9

90. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Y. Sorption Properties of Iron-Magnesium and Nickel-Magnesium Mg2FeH6 and Mg2NiH4 Hydrides. Russian Physics Journal. 2016. 59(2): 177. https://doi.org/10.1007/s11182-016-0757-0

91. Rud A.D., Schmidt U., Zelinska G.M., Lakhnik A.M., Perekos A.E., Kolbasov G.Ya., Danilov M.O. Peculiarities of structural state and hydrogen storage properties of Ti-Zr-Ni based intermetallic compounds. Journal of Alloys and Compounds. 2005. 404-406 (SPEC. ISS.): 515. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2004.12.174

92. Zaginaichenko S.Y., Matysina Z.A., Teslenko L.O., Veziroglu A. The structural vacancies in palladium hydride. Phase diagram. International Journal of Hydrogen Energy. 2011. 36(1): 1152. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.06.088

93. Zaginaichenko S.Y., Zaritskii D.A., Matysina Z.A., Veziroglu T.N., Kopylova L.I. Theoretical study of hydrogen-sorption properties of lithium and magnesium borocarbides. International Journal of Hydrogen Energy. 2015. 40(24):7644. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.01.089

94. Matysina Z.A., Zaginaichenko S.Y. Hydrogen-sorption properties of magnesium and its intermetallics with Ca7Ge-Type structure. Physics of Metals and Metallography. 2013. 114(4): 308. https://doi.org/10.1134/S0031918X13010079

95. Tikhotskii S.A., Fokin I.V. Traveltime seismic tomography with adaptive wavelet parameterization. Izvestiya. Physics of the Solid Earth. 2011. 47(4): 327. https://doi.org/10.1134/S1069351311030062

96. Ushakova L.M., Ivanenko K.I., Sigareva N.V., Terets M.І., Kartel M.Т., Sementsov Yu.І. Influence of nanofiller on the structure and properties of macromolecular compounds. Physics and Chemistry of Solid State. 2022. 23(2): 394. https://doi.org/10.15330/pcss.23.2.394-400

97. Sementsov Y., Prikhod'ko G., Kartel M., Tsebrenko M., Aleksyeyeva T., Ulyanchychi N. Carbon nanotubes filled composite materials. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. 2011. 2: 183. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0899-0_16

98. Harea E., Stoček R., Storozhuk L., Sementsov Y., Kartel N. Study of tribological properties of natural rubber containing carbon nanotubes and carbon black as hybrid fillers. Applied Nanoscience. 2019. 9(5): 899. https://doi.org/10.1007/s13204-018-0797-6

99. Gun'ko V.M., Turov V.V., Protsak I., Krupska T.V., Pakhlov E.M., Zhang D. Interfacial phenomena in composites with nanostructured succinic acid bound to hydrophilic and hydrophobic nanosilicas. Colloids and Interface Science Communications. 2020. 35:  100251.https://doi.org/10.1016/j.colcom.2020.100251

100. Kurnakov N.S. Introduction to physical and chemical analysis (M.-L: Ed. Academy of Sciences of the USSR, 1940).

101. Smithells K. Gases and metals ( M.-L.: Metallurgizdat, 1940).

102. Darken L.S., Guppi R.V. Physical chemistry of metals ( M.: Metallurgizdat, 1960).

103. Vyhodets V.B., Goltsov V.A., Geld P.V. Diffusion of hydrogen in the CugPd alloy. FMM. 1968. 26(5): 933.

104. Goltsov V.A., Vyhodets V.B., Geld P.V., Krylova T.A. Diffusion, permeability and solubility of hydrogen in CusAu alloys. FMM. 1970. 30(3). 657.

105. Vyhodets V.B., Goltsov V.A., Geld P.V. UFZh. 1970. 15:107.

106. Vyhodets V.B., Goltsov V.A., Geld P.B. On the theory of hydrogen diffusion in ordering alloys of the Cu/Au type. FTT. 1970. 12(9): 2692.

107. Popov A.A. Problems of metallurgy and heat treatment (Moscow: Mashgiz, 1960).

108. Kornilov I.I. Izv. Academy of Sciences of the USSR. 1947. 4: 337.

109. Bűckle Н. Rev Met. 1957. 54: 9.

110. Zelenkov I.A., Martynchuk E.N. Metallophysics. 1974. 50.

111. Воrelius. Ann. d. Physik. 1927. 83: 121. https://doi.org/10.1002/andp.19273880906

112. Wegard L. Zeit. f. Pliysik. 1921. 5: 17.

113. Wegard L. Zeit. f. Kristall. 1928. 67: 148. https://doi.org/10.1524/zkri.1928.67.1.148

114. Stockdale D. J. Inst. Metals. 1940. 66: 287.

115. Kirkendahl E.O. Trans. АІМЕ. 1942. 147: 104.

116. Owen E.A. J. Inst. Metals. 1947. 73: 471.

117. Axon H., Hume-Rotherу W. Proc. Rov. Soc. 1948. A193: 1.

118. Raynor G.V. Trans. Faraday. Soc. 1949. 45: 698. https://doi.org/10.1039/tf9494500698

119. Friedel J. Phil. Mag. 1955. 7(46): 514. https://doi.org/10.1080/14786440508520587

120. Eshelby J.D. Solid State Physic. 1959. 3: 79. https://doi.org/10.1016/0022-5096(60)90008-9

121. Warren B., Averbach B., Roberts B.J. Appl. Phys. 1951. 22: 1493. https://doi.org/10.1063/1.1699898

122. Bradley A.I., Jay A.H. Irona. Tteel Inst. 1932. 125: 339.

123. Gordy W. Phys. Rev. 1946. 69: 604. https://doi.org/10.1103/PhysRev.69.604

124. Pogodin S.A., Mikheeva V.I. // Izv. SFHA. - 1941. - T. 14. - S. 283. https://doi.org/10.1292/jvms1928.14.5_283

125. Kuznetsov V.G. Izv. SFHA. 1946. 16: 232. https://doi.org/10.1093/ajcp/16.3.232a

126. Sivertsen D.M., Nicholson M.E. Structure and properties of solid solutions (Moscow: Metallurgy, 1964)

127. Nicholas J. Proc. Phys. Soc. 1953. A66: 201. https://doi.org/10.1088/0370-1298/66/3/301

128. Huang K. Proc. Roy. Soc. 1947. A190: 102. https://doi.org/10.1098/rspa.1947.0064

129. Umansky Ya.S., Finkelstein B.N., Blanter M.E., Kishkin S.T., Fastov N.S., Gorelik S.S. Physical foundations of metallurgy (Moscow: Metallurgizdat, 1955).

130. Landau L., Lifshitz E. Statistical physics (M.-L., 1940).

131. Krivoglaz M.A. JTF. 1954. 24: 1077. https://doi.org/10.1093/ajcp/24.9.1077

132. Krivoglaz M.A. FMM. 1955. 1: 393.

133. Ageev N.V. ZhNKH AS USSR. 1958. 3: 557.

134. Nemilov V.A., Vidusova T.A. Institute of General Chemistry of the Academy of Sciences of the USSR. Izv. sects, platinum. 1940. 17: 11.

135. Ageev V.V. Chemistry of metal alloys (Moscow: Ed. Academy of Sciences of the USSR, 1941).

136. Mikheeva V.I. Izv. USSR Academy of Sciences, OKHN. 1944. 6: 396.

137. Wolf B.K. FMM. 1956. 3: 97. https://doi.org/10.1001/archinte.1956.00250230087009

138. Hume-Rothery W., Raynor G.W. Structure of metals and alloys (Moscow: Metallurgizdat, 1959).

139. Wolf B.K. Advances in Chemistry. 1960. 29: 774.

140. Boky G.B., Vulf B.K., Smirnova N.L. ZhSKh, Ed. Academy of Sciences of the USSR. 1961. 2(1): 74.

141. Samsonov G.V. Powder metallurgy. 1962. 2: 3.

142. Wolf B.K. Ternary metallic phases in alloys (Moscow: Metallurgy, 1964).

143. Matysina Z.A., Matysina E.A. UVZh. 1969. 14: 1643.

144. Matysina Z.A. Izv. universities of the USSR, Physics. 1971. 10: 93.

145. Matysina Z.A., Matysina E.A. UVZh. 1972. 17:14. https://doi.org/10.1007/BF00823882

146. Matysina Z.A. UVZh. 1969. 14(10): 1638.

147. Matysina Z.A. UVZh. 1972. 17: 9.

148. Matysina Z.A., Smirnov A.A. Questions of physics of metals and metallurgy. 1964. 19:136.

149. Matysina Z.A., Chernyshenko E.A. Metallophysics. 1968. 20: 75. https://doi.org/10.1007/BF00887291

150. Matysina Z.A., Matysina E.A., Chikarenko A.L. Mechanism and kinetics of crystallization. 1973.

151. Ryzhkov V.I., Smirnov A.A. FMM. 1964. 18: 670. https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.1964.18.4.670

152. Kanyuka A.K., Ryzhkov V.I., Smirnov A.A. Metallophysics. 1965. 3: 22.

153. Kanyuka A.K., Smirnov A.A. UVZh. 1969. 14: 1626.

154. Ryzhkov V.I. DAN Ukrainian SSR, ser. A. 1970. 3: 277.

155. Goltsov V.A., Geld P.V., Simakov Yu.P., Steinberg M.M., Vyhodets V.A. Diffusion processes in metals. 1969. 17: 92.

Опубліковано
2023-12-03
Як цитувати
Золотаренко , А., Золотаренко , О., Матисіна3., Аханова, Н., Уалханова, М., Щур, Д., ГабдуллінM. T., Золотаренко, О., Рудакова, О., Чимбай, М., Каменецька, О., Швачко, Н., & Жирко, Ю. (2023). Розчинность водню у металах та їх сплавах . Поверхня, (15(30), 47-79. https://doi.org/10.15407/Surface.2023.15.047
Розділ
Теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні.