Особливості взаємодії злоякісних клітин і пухлин з хіміотерапевтичними нанокомпозитними лікарськими засобами

  • С.П. Туранська Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • Т.В. Крупська Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • В.В. Туров Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
  • П.П. Горбик Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України
Ключові слова: злоякісні клітини і пухлини, хіміотерапевтичні препарати, нанокомпозити, резистентність

Анотація

Метою огляду є пошук, узагальнення і аналіз наукових даних, що стосуються особливостей взаємодії хіміотерапевтичних офіцинальних препаратів та нанокомпозитів на їх основі зі злоякісними клітинами і пухлинами, в першу чергу, що характеризуються виникненням лікарської резистентності, визначення перспективних напрямків і шляхів її подолання та створення нових ефективних нанокомпозитних лікарських засобів для застосування в протипухлинній хіміотерапії.

Наведені дані свідчать про актуальність тематики. Цілеспрямовані дослідження резистентності злоякісних клітин і новоутворень до хіміотерапевтичних препаратів провадяться з 90-років минулого століття.

Переважна кількість робіт виконана за методологією, що передбачає традиційне використання хіміотерапевтичних препаратів. В цих роботах встановлено принцип багатофакторної природи резистентності, вивчено процеси і механізми її реалізації, пов’язані зі зменшенням накопичення хіміотерапевтичного препарату в клітинах, підвищенням активності систем детоксикації,  посиленням процесів репарації ДНК, зниженням апоптозу, автофагією. Встановлено ряд перспективних речовин та факторів впливу, що сприяють подоланню резистентності. Однак, виявлені шляхи подолання резистентності злоякісних клітин і новоутворень до відповідних препаратів перебувають на стадіях лабораторних, доклінічних, або, в кращому випадку, клінічних досліджень. При цьому не виключається, що використання новітніх високоефективних хімотерапевтичних препаратів призведе до виникнення нових механізмів резистентності. Таким чином, результати досліджень за традиційним використанням хіміотерапевтичних препаратів на цей час складають значний фундаментальний та практично важливий доробок щодо встановлення механізмів лікарської резистентності, однак проблема її лікарського подолання до цього часу залишається далекою від вирішення, а використані підходи справляють враження тупикових.

З розвитком нанотехнологій започатковано нові наукові напрямки та виконано значну кількість досліджень, присвячених створенню та пошуку перспективних застосувань в онкології нанокомпозитів на основі біоінертних, біосумісних і біоактивних наночастинкових матеріалів та сучасних хіміотерапевтичних препаратів. Слід підкреслити, що всі ці роботи містять дані, що свідчать про переваги впровадження нанокомпозитних лікарських засобів в клінічну практику, в порівнянні із застосуванням хіміотерапевтичних препаратів в традиційних формах. 

На цьому тлі виділяються цілеспрямовані дослідження вчених ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України та ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України в галузі створення сучасних поліфункціональних нанокомпозитних хіміотерапевтичних засобів для застосування в протипухлинній терапії, здатних до подолання лікарської резистентності злоякісних клітин і новоутворень.

Так, в ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України вперше синтезовано магнітні рідини, що містять протипухлинні препарати цисплатин, доксорубіцин, гемцитабін, відповідні антитіла, вивчено їх фізико-хімічні властивості та встановлено параметри для стандартизації. 

В ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України вивчено протипухлинні властивості магнітних рідин. На основі магнітної рідини з цисплатином запропоновано перший вітчизняний магніточутливий онкологічний лікарський  засіб «Фероплат», який не має аналогів у світі. Фероплат є стандартизованим засобом для підвищення ефективності хіміотерапії та подолання медикаментозної резистентності злоякісних новоутворень, призначений для доставки цитостатика безпосередньо до пухлинної тканини. Це забезпечує максимальне надходження його у клітини і сприяє підвищенню терапевтичного ефекту. З метою впровадження фероплату у виробництво та клінічну практику успішно виконано його доклінічні випробування.

Аналіз наведених даних свідчить про пріорітетність робіт в галузі створення нових нанокомпозитних хіміотерапевтичних лікарських засобів для застосування в протипухлинній терапії, здатних до подолання лікарської резистентності злоякісних клітин і новоутворень. Факти подолання медикаментозної резистентності злоякісних новоутворень до цисплатину новим вітчизняним онкологічним лікарським засобом «Фероплат», а також високі показники цитотоксичної / цитостатичної активності нанобіокомпозитів на основі фізіологічного розчину, магнетиту та цисплатину, доксорубіцину, гемцитабіну тощо, можуть свідчити про принципову необхідність зміни підходів до застосування сучасних протипухлинних хіміотерапевтичних засобів – заміною їх традиційних молекулярних форм відповідними нанокомпозитними формами.

Посилання

1. Siddik Z.H. Cisplatin: mode of cytotoxic action and molecular basis of resistance. Oncogene. 2003. 22: 7265. https://doi.org/10.1038/sj.onc.1206933

2. Shevchenko А.I., Коlesnik А.P., Каdzhoian А.V., Кuzmenko V.А. Chemoresistance factors in non-small cell lung cancer. Pathologia. 2016. 1(36): 4. [in Russian]. https://doi.org/10.14739/2310-1237.2016.1.71945

3. Zhou P., Ma L., Zhou J., Jiang M., Rao E., Zhao Y., Guo F. miR-17-92 plays an oncogenic role and conveys chemo-resistance to cisplatin in human prostate cancer cells. Int. J. Oncol. 2016. 48(4): 1737.  https://doi.org/10.3892/ijo.2016.3392

4. Petranovska A.L., Abramov N.V., Turanska S.P., Gorbyk P.P., Kaminskiy A.N., Kusyak N.V. Adsorption of cis-dichlorodiammineplatinum by nanostructures based on single-domain magnetite. J. Nanostruct. Chem. 2015. 5(3): 275. https://doi.org/10.1007/s40097-015-0159-9

5. Abramov M.V., Petranovska A.L., Kusyak N.V., Kusyak A.P., Korniichuk N.M., Turanska S.P., Gorbyk P.P., Luk'yanova N.Yu., Chekhun V.F. Synthesis and properties of magnetosensitive nanocomposites and ferrofluids based on magnetite, gemcitabine and HER2 antibody. Funct. Mater. 2020. 27(2): 283.

6. Pylypchuk I.V., Abramov M.V., Petranovska A.L., Turanska S.P., Budnyak T.M., Kusyak N.V., Gorbyk P.P. Multifunctional magnetic nanocomposites on the base of magnetite and hydroxyapatite for oncology applications. In: International Conference on Nanotechnology and Nanomaterials (Springer, 2018). P. 35. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92567-7_2

7. Abramov M.V., Petranovska A.L., Pylypchuk I.V., Turanska S.P., Opanashchuk N.М., Kusyak N.V., Gorobets' S.V., Gorbyk P.P. Magnetosensitive polyfunctional nanocomposites based on magnetite and hydroxyapatite for application in oncology. Surface. 2018. 10(25): 245. [in Ukrainian].  https://doi.org/10.15407/Surface.2018.10.245

8. Abramov M.V., Kusyak A.P., Kaminskiy O.M., Turanska S.P., Petranovska A.L., Kusyak N.V., Gorbyk P.P. Magnetosensitive nanocomposites based on cisplatin and doxorubicin for application in oncology. In: Horizons in World Physics. Chapter 1. 2017. 293: 1. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=63046

>

9. Kusyak A.P., Petranovska A.L., Turanska S.P., Oranska O.I., Shuba Ya.M., Kravchuk D.I., Kravchuk L.I., Chornyi V.S., Bur'yanov O.A., Sobolevs'kyy Yu.L., Dubok V.A., Gorbyk P.P. Synthesis and properties of nanostructures based on lanthanum fluoride for photodynamic therapy of tumors of the cranial cavity and bone tissue. Chemistry, Physics and Technology of Surface. 2021. 12(3): 216.  https://doi.org/10.15407/hftp12.03.216

10. Ishikawa T., Wright C.D., Ishizuka H. GS-X pump is functionally overexpressed in cis-diamminedichloroplatinum(II)-resistant human leukemia HL-60 cells and down-regulated by cell differentiation. J. Biol. Chem. 1994. 269(46): 29085. https://doi.org/10.1016/S0021-9258(19)62016-8

11. Chekhun V.F., Lukyanova N.Yu., Burlaka А.P., Bezdenezhnykh N.A., Shpyleva S.I., Tryndyak V.P., Beland F.A., Pogribny I.P. Iron metabolism disturbances in the MCF-7 human breast cancer cells with acquired resistance to doxorubicin and cisplatin. Int. J. Oncol. 2013. 43: 1481.  https://doi.org/10.3892/ijo.2013.2063

12. Stewart D.J. Mechanisms of resistance to cisplatin and carboplatin. Critical Reviews in Oncology/Hematology. 2007. 63: 12. https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2007.02.001

13. Zhou J., Kang Y., Chen L., Wang H., Liu J., Zeng S., Yu L. The drug-resistance mechanisms of five platinum-based antitumor agents. Front. Pharmacol. 2020. 11(343): 1.  https://doi.org/10.3389/fphar.2020.00343

14. Shpak A.P., Gorbyk P.P. Physics and Chemistry of Nanomaterials and Supramolecular Structures. Band 1. (Kyiv: Naukova Dumka, 2007). [in Russian].

15. Shpak A.P., Gorbyk P.P. Nanomaterials and Supramolecular Structures: Physics, Chemistry, and Applications. (Netherlands: Springer, 2009). https://doi.org/10.1007/978-90-481-2309-4

16. Gorbyk P.P., Turov V.V. Nanomaterials and Nanocomposites in Medicine, Biology, Ecology. (Kyiv: Naukova Dumka, 2011). [in Russian].

17. Patent UA 99211. Gorbyk P.P., Petranovska A.L., Turelyk М.P., Turanska S.P., Vasylieva О.А., Chekhun V.F., Luk'yanova N.Yu., Shpak А.P., Korduban О.М. Nanocapsule with nanorobot functions. 2012.

18. Gorbyk P.P., Chekhun V.F. Nanocomposites of medicobiologic destination: reality and perspectives for oncology. Funct. Mater. 2012. 19(2): 145.

19. Gorbyk P.P. Nanocomposites with functions of medico-biological nanorobots: synthesis, properties, application. Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies. 2013. 11(2): 323. [in Ukrainian].

20. Gorbyk P.P., Lerman L.B., Petranovska A.L., Turanska S.P. Magnetosensitive nanocomposites with functions of medico-biological nanorobots: synthesis and properties. In: Advances in Semiconductor Research: Physics of Nanosystems, Spintronics and Technological Applications. (NY: Nova Science Publishers, 2014).

21. Gorbyk P.P., Lerman L.B., Petranovska A.L., Turanska S.P., Pylypchuk I.V. Magnetosensitive nanocomposites with hierarchical nanoarchitecture as biomedical nanorobots: synthesis, properties, and application. In: Fabrication and Self-Assembly of Nanobiomaterials, Applications of Nanobiomaterials. (Elsevier, 2016). https://doi.org/10.1016/B978-0-323-41533-0.00010-6

22. Gorbyk P.P. Medico-biological nanocomposites with nanorobot functions: state of investigation, development and prospects of practical introduction. Chemistry, Physics and Technology of Surface. 2020. 11(1): 128. [in Ukrainian].  https://doi.org/10.15407/hftp11.01.128

23. Patent UA 112490. Chekhun V.F., Luk'yanova N.Yu., Gorbyk P.P., Todor І.М., Petranovska A.L., Boshyts'ka N.V., Bozhko І.V. Antitumor ferromagnetic nanocomposite. 2016.

24. Wei W., Shunan K., Gang C., Qinglei G., Sufang W., Shixuan W., Jianfeng Z., Xiaokui Y., Yunping L., Ding M. Effect of lung resistance-related protein on the resistance to cisplatin in human ovarian cancer cell lines. Oncol. Rep. 2004. 12(6): 1365.

25. Huan G., Sixi Z., Tingting H., Xiaoyu Q., Jinghui Z., Yueming Z., Lina T., Jianyuan Y., Yanqing S. Omeprazole protects against cisplatin-induced nephrotoxicity by alleviating oxidative stress, inflammation, and transporter-mediated cisplatin accumulation in rats and HK-2 cells. Chem. Biol. Interact. 2019. 297: 130.  https://doi.org/10.1016/j.cbi.2018.11.008

26. Holzer A.K., Howell S.B. The internalization and degradation of human copper transporter 1 following cisplatin exposure. Cancer Res. 2006. 66(22): 10944.  https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-06-1710

27. Ishida S., McCormick F., Smith-McCune K., Hanahan D. Enhancing tumor-specific uptake of the anticancer drug cisplatin with a copper chelator. Cancer Cell. 2010. 17(6): 574.  https://doi.org/10.1016/j.ccr.2010.04.011

28. Fu S., Naing A., Fu C., Kuo M.T., Kurzrock R. Overcoming platinum resistance through the use of a copper-lowering agent. Mol. Cancer Ther. 2012. 11(6): 1221.  https://doi.org/10.1158/1535-7163.MCT-11-0864

29. Al-Eisawi Z., Beale P., Chan C., Yu J.Q., Huq F. Carboplatin and oxaliplatin in sequenced combination with bortezomib in ovarian tumour models. J. Ovarian Res. 2013. 6(1): 78.  https://doi.org/10.1186/1757-2215-6-78

30. Xiaoqiang L., Zhenhai L., Bo Z., Lei G., Shuang L., Hui L., Jubo Z., Qinghai Y. beta-elemene sensitizes hepatocellular carcinoma cells to oxaliplatin by preventing oxaliplatin-induced degradation of copper transporter 1. Sci. Rep. 2016. 6: 21010.  https://doi.org/10.1038/srep21010

31. Lukianova N.Yu., Borіkun T.V., Bazas V.M., Yalovenko T.M., Zadvornyi T.V., Malyshok N.V., Rossylna O.V. Circulating microRNAs: Prospects of use for early diagnostics and monitoring of tumor process. Oncology. 2019. 21(3): 181. [in Ukrainian].

32. Song L., Li Y., Li W., Wu S., Li Z. miR-495 enhances the sensitivity of non-small cell lung cancer cells to platinum by modulation of copper-transporting P-type adenosine triphosphatase A (ATP7A). J. Cell Biochem. 2014. 115(7): 1234.  https://doi.org/10.1002/jcb.24665

33. Wang X., Zhu W., Zhao X., Wang P. miR-133a enhances the sensitivity of Hep-2 cells and vincristine-resistant Hep-2v cells to cisplatin by downregulating ATP7B expression. Int. J. Mol. Med. 2016. 37(6): 1636.  https://doi.org/10.3892/ijmm.2016.2569

34. Aller S.G., Yu J., Ward A., Weng Y., Chittaboina S., Zhuo R., Harrell P.M., Trinh Y.T., Zhang Q., Urbatsch I.L., Chang G. Structure of P-glycoprotein reveals a molecular basis for poly-specific drug binding. Science. 2009. 323(5922): 1718.  https://doi.org/10.1126/science.1168750

35. Dean M., Rzhetsky A., Allikmets R. The human ATP-binding cassette (ABC) transporter superfamily. Genome Res. 2001. 11(7): 1156. https://doi.org/10.1101/gr.184901

36. Yang P., Ebbert J.O., Sun Z., Weinshilboum R.M. Role of the glutathione metabolic pathway in lung cancer treatment and prognosis: A review. J. Clin. Oncol. 2006. 24(11): 1761. https://doi.org/10.1200/JCO.2005.02.7110

37. Zhang Y.H., Wu Q., Xiao X.Y., Li D.W., Wang X.P. Silencing MRP4 by small interfering RNA reverses acquired DDP resistance of gastric cancer cell. Cancer Lett. 2010. 291(1): 76.  https://doi.org/10.1016/j.canlet.2009.10.003

38. Beretta G.L., Benedetti V., Cossa G., Assaraf Y.G., Bram E., Gatti L., Corna E., Carenini N., Colangelo D., Howell S.B., Zunino F., Perego P. Increased levels and defective glycosylation of MRPs in ovarian carcinoma cells resistant to oxaliplatin. Biochem. Pharmacol. 2010. 79(8): 1108. https://doi.org/10.1016/j.bcp.2009.12.002

39. Borst P., Evers R., Kool M., Wijnholds J. A family of drug transporters: the multidrug resistance-associated proteins. JNCI. 2000. 92(16): 1295.  https://doi.org/10.1093/jnci/92.16.1295

40. Shuo C., Jin-Wen J., Kai-Xuan S., Zhi-Hong Z., Yang Z. MicroRNA-133b targets glutathione S-transferase π expression to increase ovarian cancer cell sensitivity to chemotherapy drugs. Drug Design, Development and Therapy. 2015. 9: 5225.  https://doi.org/10.2147/DDDT.S87526

41. Ramsay E.E., Dilda P.J. Glutathione S-conjugates as prodrugs to target drug-resistant tumors. Front. Pharmacol. 2014. 5: 181.  https://doi.org/10.3389/fphar.2014.00181

42. Kalinina Ye.V., Chernov N.N., Novichkova М.D. The role of glutathione, glutathione transferase and glutaredoxin in the regulation of redox-dependent processes. Uspekhi Biol. Khim. 2014. 54: 299. [in Russian]. https://doi.org/10.1134/S0006297914130082

43. Pastore A., Federici G., Bertini E., Piemonte F. Analysis of glutathione: implication in redox and detoxification. Clin. Chim. Acta. 2003. 333(1): 19. https://doi.org/10.1016/S0009-8981(03)00200-6

44. Zhu Z., Du S., Du Y., Ren J., Ying G., Yan Z. Glutathione reductase mediates drug resistance in glioblastoma cells by regulating redox homeostasis. J. Neurochem. 2018. 144(1): 93.  https://doi.org/10.1111/jnc.14250

45. Chen H.H.W., Kuo M.T. Role of glutathione in the regulation of cisplatin resistance in cancer chemotherapy. Met. Based Drugs. 2010. 2010: 430939. https://doi.org/10.1155/2010/430939

46. Ballatori N., Krance S.M., Marchan R., Hammond C.L. Plasma membrane glutathione transporters and their roles in cell physiology and pathophysiology. Mol. Aspects Med. 2009. 30: 13.  https://doi.org/10.1016/j.mam.2008.08.004

47. Cadoni E., Valletta E., Caddeo G., Isaia F., Cabiddu M.G., Vascellari S., Pivetta T. Competitive reactions among glutathione, cisplatin and copper-phenanthroline complexes. J. Inorg. Biochem. 2017. 173: 126.  https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2017.05.004

48. Drayton R.M., Dudziec E., Peter S., Bertz S., Hartmann A., Bryant H.E., Catto J.W. Reduced expression of miRNA-27a modulates cisplatin resistance in bladder cancer by targeting the cystine/glutamate exchanger SLC7A11. Clin. Cancer Res. 2014. 20(7): 1990. https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-13-2805

49. Krizkova S., Fabrik I., Huska D., Adam V., Babula P., Hrabeta J., Eckschlager T., Pochop P., Darsova D., Kukacka J., Prusa R., Trnkova L., Kizek R. An adsorptive transfer technique coupled with brdicka reaction to reveal the importance of metallothionein in chemotherapy with platinum based cytostatics. Int. J. Mol. Sci. 2010. 11(12): 4826.  https://doi.org/10.3390/ijms11124826

50. Tariba B., Zivkovic T., Krasnići N., Marijić V.F., Erk M., Gamulin M., Grgić M., Pizent A. Serum metallothionein in patients with testicular cancer. Cancer Chemother. Pharmacol. 2015. 75(4): 813.  https://doi.org/10.1007/s00280-015-2702-2

51. Lee J.H., Chae J.W., Kim J.K., Kim H.J., Chung J.Y., Kim Y.H. Inhibition of cisplatin-resistance by RNA interference targeting metallothionein using reducible oligo-peptoplex. J. Control. Release. 2015. 215: 82.  https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2015.07.015

52. Arora S., Kothandapani A., Tillison K., Kalman-Maltese V., Patrick, S.M. Downregulation of XPF-ERCC1 enhances cisplatin efficacy in cancer cells. DNA Repair. 2010. 9(7): 745.  https://doi.org/10.1016/j.dnarep.2010.03.010

53. Lee Y.S., Dutta A. MicroRNAs in cancer. Annu. Rev. Pathol. 2009. 4: 199. https://doi.org/10.1146/annurev.pathol.4.110807.092222

54. Ma L., Xu Y., Su J., Yu H., Kang J., Li H., Li X., Xie Q., Yu C., Sun L., Li Y. Autophagic flux promotes cisplatin resistance in human ovarian carcinoma cells through ATP mediated lysosomal function. Int. J. Oncol. 2015. 47(5): 1890.  https://doi.org/10.3892/ijo.2015.3176

55. Hallakher D. A new discovery in the field of antibiotics is called revolutionary. ВВС NEWS Ukraine. 2015, January 10. [in Ukrainian].

56. Gun'ko V.М., Turov V.V., Gorbyk P.P. Water at the Interface. (Kyiv: Naukova Dumka, 2008). [in Russian].

57. Doxorubicin hydrochloride. European Pharmacopoeia. Sixth Edition, 2005.

58. Turanska S.P., Kusyak А.P., Petranovska А.L., Gorobets' S.V., Turov V.V., Gorbyk P.P. Cytotoxic activity of magnetocarried nanocomposites based on doxorubicin with the example of Saccharomyces сerevisiae cells. Chemistry, Physics and Technology of Surface. 2016. 7(2): 236. [in Ukrainian].  https://doi.org/10.15407/hftp07.02.236

59. Sayenko Yu.V., Shutov А.М., Rastorguyeva Ye.V. Doxorubicin and menadione inhibit Saccharomyces сerevisiae cell proliferation through different mechanisms. Cytologia. 2010. 52(5): 407. [in Russian].

60. Uvarova І.V., Gorbyk P.P., Gorobets' S.V., Ivashchenko О.А., Ulianchych N.V. Nanomaterials of Medical Destination. (Kyiv: Naukova Dumka, 2014). [in Ukrainian].

61. Gorobets' S.V., Gorobets' O.Yu., Gorbyk P.P., Uvarova І.V. Functional Bio- and Nanomaterials of Medical Destination. (Kyiv: Kondor, 2018). [in Ukrainian].

62. Lukianova N.Yu. Experimental basis for use of ferromagnetic nanocomposite in overcoming of tumor cells resistance to cisplatin. Doctoral (Biol.) Thesis. (Kyiv, 2015). [in Ukrainian].

63. Plentz R.R., Malek N.P. Systemic therapy of cholangiocarcinoma. Visceral Medicine. 2016. 32(6): 427.  https://doi.org/10.1159/000453084

64. Jain A., Kwong L.N., Javle M. Genomic profiling of biliary tract cancers and implications for clinical practice. Current Treatment Options in Oncology. 2016. 17(11): 58.  https://doi.org/10.1007/s11864-016-0432-2

65. Arias J.L., Reddy L.H., Couvreur P. Fe3O4 / chitosan nanocomposite for magnetic drug targeting to cancer. J. Mater. Chem. 2012. 22: 7622. https://doi.org/10.1039/c2jm15339d

66. Popescu R.C., Andronescu E., Vasile B.S., Truscă R., Boldeiu A., Mogoantă L., Mogosanu G.D., Temelie M., Radu M., Grumezescu A.M., Savu D. Fabrication and cytotoxicity of gemcitabine-functionalized magnetite nanoparticles. Molecules. 2017. 22(7): 1080.  https://doi.org/10.3390/molecules22071080

67. Iglesias G.R., Reyes-Ortega F., Fernandez B.L.C., Delgado Á.V. Hyperthermia-triggered gemcitabine release from polymer-coated magnetite nanoparticles. Polymers. 2018. 10(3): 269.  https://doi.org/10.3390/polym10030269

68. Moiseyenko V.М. Possibilities of monoclonal antibodies in the treatment of malignant tumors. Practical Oncology. 2002. 3(4): 253. [in Russian]. http://practical-oncology.ru/assets/articles/463.pdf

>

69. Tan M., Yu D. Molecular mechanisms of erbB2-mediated breast cancer chemoresistance. Adv. Exp. Med. Biol. 2007. 608: 119. https://doi.org/10.1007/978-0-387-74039-3_9

70. Santin A.D., Bellone S., Roman J.J., McKenney J.K., Pecorelli S. Trastuzumab treatment in patients with advanced or recurrent endometrial carcinoma overexpressing HER2/neu. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2008. 102(2): 128.  https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2008.04.008

71. Gorodetskaya А. Modern approaches to the treatment of disseminated malignant tumors of the gastrointestinal tract. Oncology. 2011. 13(2): 111. [in Russian]. http://www.oncology.kiev.ua/pdf/48/111-114.pdf

>

72. Petranovska A.L., Abramov M.V., Оpanashchuk N.М., Turanska S.P., Gorbyk P.P., Kusyak N.V., Kusyak А.P., Lukyanova N.Yu, Chekhun V.F. Magnetically sensitive nanocomposites and magnetic liquids based on magnetite, gemcitabine and antibody HER2. Chemistry, Physics and Technology of Surface. 2019. 10(4): 419. https://doi.org/10.15407/hftp10.04.419

73. Turanska S.P., Opanashchuk N.М., Petranovska A.L., Kusyak N.V., Tarasiuk B.I., Gorobets' S.V., Turov V.V., Gorbyk P.P., Abramov M.V. Synthesis, properties and application in oncotherapy of gemcitabine-based nanocomposites. Surface. 2019. 11(26): 577. [in Ukrainian].  

74. Gorbyk P.P., Petranovska A.L., Dmytrenko O.P., Pavlenko O.L., Pundyk I.P., Busko T.O., Pinchuk-Rugal T.M., Lesiuk A.I., Goncharenko N.A., Honcharova O.O., Denis L.V., Strelchuk V.V., Kulish M.P. Adsorption Mechanisms of Gemcitabine Molecules on the Surface of Fe3O4 Nanoparticles with Biocompatible Coatings. In: Nanooptics and Photonics, Nanochemistry and Nanobiotechnology, and Their Applications. Band 247. (Springer Proceedings in Physics, Springer Nature Switzerland AG, 2020). https://doi.org/10.1007/978-3-030-52268-1_15 https://doi.org/10.1007/978-3-030-52268-1_15

75. Korniichuk N.M., Turanska S.P., Petranovska A.L., Abramov M.V., Gorbyk P.P., Luk'yanova N.Yu., Kusyak N.V., Chekhun V.F. Magnetically sensitive nanocomposites for targeted antitumor therapy with application of gemcitabine. Chemistry, Physics and Technology of Surface. 2020. 11(4): 528. https://doi.org/10.15407/hftp11.04.528

76. Abramov M.V., Petranovska A.L., Kusyak N.V., Kusyak A.P., Korniichuk N.M., Turanska S.P., Gorbyk P.P., Luk'yanova N.Yu., Chekhun V.F. Synthesis and properties of magnetosensitive nanocomposites and ferrofluids based on magnetite, gemcitabine and HER2 antibody. Funct. Mater. 2020. 27(2): 283.  https://doi.org/10.15407/fm27.02.283

77. Petranovska А.L., Kusyak А.Р., Korniichuk N.M., Turanska S.P., Gorbyk P.P., Lukyanova N.Yu., Chekhun V.F. Antitumor vector systems based on bioactive lectin of Bacillus subtilis ІМВ B-7724. Chemistry, Physics and Technology of Surface. 2021. 12(3): 190. https://doi.org/10.15407/hftp12.03.190

78. Kusyak А.Р., Petranovska А.L., Turanska S.P., Oranska O.I., Shuba Ya.M., Kravchuk D.I., Kravchuk L.I., Nazarenko V.G., Kravchuk R.М., Dubok V.A., Chornyi V.S., Bur'yanov O.A., Sobolevs'kyy Yu.L., Gorbyk P.P. Synthesis and properties of X-ray luminescent nano-disperse lanthanum phosphate activated with terbium. Chemistry, Physics and Technology of Surface. 2022. 13(4): 425. https://doi.org/10.15407/hftp13.04.425

79. Kusyak N.V., Kusyak А.P., Dudarko O.A., Korniichuk N.M., Petranovska A.L., Gorbyk P.P. Adsorption of doxorubicin on the surface of magnetically sensitive nanocomposite Fe3O4/Al2O3/С. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2023. 751(1): 10. https://doi.org/10.1080/15421406.2022.2073525

80. Kusyak А., Petranovska А., Oranska O., Turanska S., Shuba Ya., Kravchuk D., Kravchuk L., Sotkis G., Nazarenko V., Kravchuk R., Dubok V., Bur'yanov O., Chornyi V., Sobolevs'kyy Yu., Gorbyk P. Synthesis and Properties of Nanodispersed Luminescent Structures Based on Lanthanum Fluoride and Phosphate for Optopharmacology and Photodynamic Therapy of Tumor Diseases Localized in Cranial Organs and Bone Tissues. Chapter 3. In: What to Know about Lanthanum. (Nova Science Publishers, Inc., 2023).  https://doi.org/10.52305/JWMC9723

Опубліковано
2023-12-03
Як цитувати
Туранська, С., Крупська, Т., Туров, В., & Горбик, П. (2023). Особливості взаємодії злоякісних клітин і пухлин з хіміотерапевтичними нанокомпозитними лікарськими засобами . Поверхня, (15(30), 225-267. https://doi.org/10.15407/Surface.2023.15.225
Розділ
Медико-біологічні проблеми поверхні