• Хімія, фізика та технологія поверхні
  № 9 (2003)

  До збірника включено результати кращих експериментальних та теоретичних досліджень, присвячених моделюванню процесів на поверхні твердих тіл, вивченню закономірностей хемосорбційних та фотохімічних процесів у поверхневому шарі, розв’язанню медико-біологічних проблем поверхні та розробці технологій перспективних наноматеріалів, що виконані молодими науковцями інститутів Національної академії наук та провідних навчальних закладів України, та оприлюднені на Молодіжній науковій конференції “Оксидні функціональні матеріали“ (Київ, 23-24 квітня 2002 р.). Видання адресове фахівцям, які цікавляться різноманітними аспектами хімії, фізики та технології поверхні.

  ISBN 966-518-059-2

 • Хімія, фізика та технологія поверхні
  № 7-8 (2002)

  Цей збірник містить 24 статті, присвячені експериментальним і теоретичним дослідженням поверхневих властивостей кремнезему та суміжних сорбентів, різних вуглецевих та неорганічних матеріалів. Колекція присвячена дослідникам як в академічних інститутах, так і в промислових лабораторіях, аспірантах, чия професійна діяльність пов'язана з областями хімії поверхні.

  ISBN 966-518-059-2

 • Хімія, фізика та технологія поверхні
  № 4-6 (2001)

  До збірки включені наукові статті, узагальнюючі результати експериментальних і теоретичних досліджень по хімії поверхні нанорозмірних систем на основі кремнезему і вуглецю. Розглянуто методики моделювання процесів на твердофазной поверхні, особливості золь-гель синтезу оксидних систем, а також проаналізовано процеси взаємодії нанокомпозитів на основі модифікованих кремнеземів з біологічними об'єктами. Адресовано фахівцям у галузі хімії поверхні, адсорбції, каталізу, міжфазних явищ, буде корисний інженерам-технологам, які займаються застосуванням високодисперсних оксидів в практичній діяльності.

  ISBN 966-518-125-4

 • Хімія, фізика та технологія поверхні
  № 3 (1999)

  Зібрані матеріали експериментальних досліджень хімічних і фізичних процесів на поверхні дисперсного кремнезему, оксидів титану, ванадію, цирконію, металлоксідних надпровідників. Обговорено деякі аспекти синтезу високодисперсного кремнезему і його застосування в медицині як лікарського препарату. Теоретично розглянуті питання взаємодії електромагнітного випромінювання з модельними дисперсними системами.

  Для науковців і аспірантів, що спеціалізуються в галузі хімії поверхні, інженерів-хіміків промислових підприємств і хіміків-фармацевтів.

 • Хімія, фізика та технологія поверхні
  № 2 (1997)

  Представлені матеріали теоретичних і експериментальних досліджень активних центрів поверхні оксидів титану і кремнію, алюмо- і тітаносілікатів, механізмів, які відбуваються на їх поверхні хімічних процесів, впливу модифікування і структури оксидів на каталітичні та адсорбційні властивості. Теоретично розглянуті особливості резонансного поглинання електромагнітного випромінювання в матричних дисперсних системах з металевими включеннями.

  Для науковців і аспірантів, що спеціалізуються в галузі хімії поверхні, інжеіеров-хіміків промислових підприємств.

  ISBN 966-518-125-4

 • Хімія, фізика та технологія поверхні
  № 1 (1993)

  До збірки включені наукові статті, узагальнюючі результати експериментальних і теоретичних досліджень по хімії поверхні нанорозмірних систем на основі кремнезему і вуглецю. Розглянуто методики моделювання процесів на твердофазной поверхні, особливості золь-гель синтезу оксидних систем, а також проаналізовано процеси взаємодії нанокомпозитів на основі модифікованих кремнеземів з біологічними об'єктами. Адресовано фахівцям у галузі хімії поверхні, адсорбції, каталізу, міжфазних явищ, буде корисний інженерам-технологам, які займаються застосуванням високодисперсних оксидів в практичній діяльності.

21-26 з 26